Visie & Missie

Visie

Visie
SIHVPa wil verbindingen smeden tussen vrijwilligers/Papendrechters en vluchtelingen/statushouders. Dat wil zeggen dat er momenten van ontmoeting worden georganiseerd en bevorderd. SIHVPa fungeert als schakel tussen een vrijwilliger die iets wil betekenen voor een vluchteling en de vluchteling. De activiteiten van SIHVPa vinden plaats in nauwe samenwerking met St. VluchtelingenWerk Papendrecht. Stichting VluchtelingenWerk begeleidt de cliënten administratief en financieel. Dat is iets wat SIHVPa dus absoluut niet gaat doen.Waar volgens VluchtelingenWerk een hiaat zit, is een maatjes-project. SIHVPa wil in dit gat springen en het dichten door een maatjes-project op te zetten. Het maatjesproject houdt in dat de coördinatoren van de SIHVPa contacten tot stand brengen tussen vrijwilliger en statushouder met of zonder gezin. Het contact richt zich in eerste instantie op het wekelijkse helpen leren van het Nederlands in lezen, schrijven, luisteren en spreken. De contacten kunnen breder ingevuld worden door samen te fietsen, mee naar de dokter te gaan of samen te eten en wegwijs maken in allerlei papieren die binnenkomen. De vrijwilliger geeft hierbij zijn/haar grenzen aan en verwijst door waar nodig. De bedoeling is de vluchteling duidelijk te maken dat hij welkom is in Papendrecht en mensen heeft om op terug te vallen.

Missie
Vanuit de christelijke bewogenheid ziet SIHVPa de vluchteling als medemens die hulp nodig heeft. De opdracht die Christus aan de gelovigen meegeeft is daarvoor als leidraad:

Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen (….)Voor zover gij dit aan een van Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan Mij gedaan. ( Matt. 25:35 e.v.).

SIHVPa wil – bewust van deze Bijbelse roeping – de vreemdeling gastvrij ontvangen. SIHVPa wil vrijwilligers stimuleren om contacten met vluchtelingen op te bouwen.

Missie

Vrijwilligers kunnen vluchtelingen begeleiden zodat ze geïntegreerd raken in de samenleving. Op deze manier wil SIHVPa de statushouders stimuleren een plek in te nemen in de samenleving en te bevorderen dat ze zich thuis gaan voelen in Papendrecht.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.