STICHTING INTERKERKELIJKE HULP VLUCHTELINGEN PAPENDRECHT

STEUN DE STICHTING

Steun ons als Particulier

Als particulier kunt u ons op twee manieren steunen. U kunt zich persoonlijk inzetten voor SIHVPa en vrijwilliger worden. Daarnaast kunt u het werk van SIHVPa ondersteunen door een financiële bijdrage te leveren.

Steun ons als kerk

Als kerk kunt u ons ook steunen. Bij het oprichten van SIHVPa hebben de kerken in Papendrecht een belangrijke rol gespeeld. De steun van de kerken blijft nodig. Als kerk kunt u ons financieel helpen door voor ons te collecteren. En natuurlijk is het belangrijk dat voor het werk van SIHVPa en voor de vluchtelingen gebeden wordt. Ook kunt u uw gemeenteleden bij het werk van SiHVPa te betrekken door bijvoorbeeld een oproep voor vrijwilligers in uw kerkblad te plaatsen.

Steun ons als bedrijf

Als bedrijf kunt u ons steunen door middel van praktische en materiële hulp bij het uitvoeren van activiteiten die SIHVPa organiseert. Uw financiële bijdrage wordt eveneens zeer op prijs gesteld.

U kunt uw (periodieke) gift overmaken naar bankrekeningnummer NL82 RBRB 0954 8406 58 ten name van SIHVPa te Papendrecht.
SIHVPa is door de Belastingdienst erkend als ANBI, dus uw gift is belastingaftrekbaar.
Alvast bedankt voor uw donatie!

OVER ONS

STICHTING INTERKERKELIJKE HULP VLUCHTELINGEN PAPENDRECHT
Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven Matt. 25:35

Door geweld in eigen land komt een grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland. De gemeente Papendrecht vangt vluchtelingen op die al een verblijfsvergunning hebben (statushouders) en zorgt voor huisvesting. VluchtelingenWerk Papendrecht zorgt voor de eerste opvang.

Deze mensen hebben echter ook behoefte aan contact en willen graag meer leren over onze taal en cultuur. 

Overleg Kerken Papendrecht (OKP) heeft zich dan ook als taak gesteld om de Vluchtelingen in contact te brengen met de bewoners van Papendrecht.

ons team

Ons bestuur bestaat uit Peter Schillemans (voorzitter), Wim van der Linden (secretaris), Leo van der Kraan (algemeen adjunct) en Zwanie Erkelens (penningmeester)
Uploaded image

Peter Schillemans, voorzitter

voorzitter@sihvpa.nl
Uploaded image

Wim van der Linden, secretaris

secretariaat@sihvpa.nl
Uploaded image

Leo van der Kraan, algemeen adjunct

adjunct@sihvpa.nl
Uploaded image

Zwanie Erkelens, penningmeester

penningmeester@sihvpa.nl
Uploaded image

Coördinatoren vrijwilligers

Henny van Houten en Johan Voerman coordinator@sihvpa.nl

NIEUWS

Neem contact op