Privacyverklaring

Bij de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (SIHVPa) gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij hebben daarom ons privacybeleid per 25 mei 2018 aangepast om de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken an ons verstrekte persoonsgegevens van vrijwilligers die actief zijn onder de vlag van de SIHVPa (taalmaatjes) en gegevens van statushouders die via de SIHVa (taal)ondersteuning krijgen van een vrijwilliger/taalmaatje.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de SIHVa verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Burgerlijke stat

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast deze gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens van degenen die (taal)ondersteuning ontvangen van de SIHVPa of zij die ondersteuning geven als vrijwilliger. Het gaat om de volgende bijzondere persoonsgegevens:

  • Godsdienst
  • Ras of etnische afkomst

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doelen:

  • We gebruiken de persoonsgegevens voor het koppelen van hulpvragers (statushouders) aan hulpbieders (vrijwilligers/taalmaatjes);
  • We gebruiken de standard persoonsgegevens voor het toesturen van informatie (die een relatie heeft met het geven of krijgen van (taal)ondersteuning, van uitnodigingen en van nieuwsbrieven. Dat gebeurt zowel per e-mail als What'sApp.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
Wij verstrekken de aan ons verstrekte persoonsgegevens niet aan derden.

Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevogde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens teen te gaan.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwiideren. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u daarvoor een mail sturen naar info@sihvpa.nl. Ook als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via info@sihvpa.nl.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.