STEUN DE STICHTING


Steun ons als Particulier

Als particulier kunt u ons op twee manieren steunen. U kunt zich persoonlijk inzetten voor SIHVPa  en vrijwilliger worden. Daarnaast kunt u het werk van SIHVPa ondersteunen door een financiële bijdrage te leveren.


Steun ons als kerk

Als kerk kunt u ons ook steunen. Bij het oprichten van SIHVPa hebben de kerken in Papendrecht een belangrijke rol gespeeld. De steun van de kerken blijft nodig. Als kerk kunt u ons financieel helpen door voor ons te collecteren. En natuurlijk is het belangrijk dat voor het werk van SIHVPa en voor de vluchtelingen gebeden wordt. Ook kunt u uw gemeenteleden bij het werk van SiHVPa te betrekken door bijvoorbeeld een oproep voor vrijwilligers in uw kerkblad te plaatsen.


Steun ons als bedrijf

Als bedrijf kunt u ons steunen door middel van praktische en materiële hulp bij het uitvoeren van activiteiten die SIHVPa organiseert. Uw financiële bijdrage wordt eveneens zeer op prijs gesteld.
U kunt uw (periodieke) gift overmaken naar bankrekeningnummer NL82 RBRB 0954 8406 58 ten name van SIHVPa te Papendrecht. De ANBI-status is aangevraagd.


Alvast bedankt voor uw donatie!